Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

EHK č. 101

 

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


 

Spotreba paliva podľa predpisu EHK č. 101 (základná spotreba) 

 

  • Určí sa výpočtom ako súčasť merania emisií a to v ideálnych podmienkach udržiavaných pri teste (referenčná teplota 20°C, tlak 1013 hPa a pri použití referenčného paliva).
  • S vozidlom sa pri týchto testoch vôbec reálne nejazdí, testy sa vykonávajú na vozidlovom dynamometri. Vozidlo podrobené týmto testom musí mať najazdených v rozsahu od 5.000 do 15.000 km.
  • Tieto merania sa robia v rámci typovej skúšky vozidiel kategórie M1 a N1 a ich výsledky sú nemenné a platia pre všetky vyrobené vozidlá toho istého typu. Zariadenia na vykonávanie týchto testov sú drahé a v SR ich nevlastní žiadna firma, teda ich ani nedokáže podľa tohoto Predpisu vykonať. 
 
Spotreba paliva (pre vozidlá kat. M1 a N1) nameraná podľa predpisu EHK č. 101 je čisto teoretická, výsledky sú nemenné
a platia pre všetky vyrobené vozidlá toho istého typu. Nemá nič spoločné s prevádzkovou spotrebou a teda v praxi je úplne nepoužiteľná.
 
 
 
Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky