Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

PREVÁDZKOVÁ SPOTREBA

 

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


  

Prevádzková spotreba paliva 
 
  • Meria sa v konkrétnych prevádzkových podmienkach a pomeroch vozidla, ktoré sa menia v priebehu jeho prevádzky.
  • Nemá nič spoločné so základnou spotrebou, ktorá je pre všetky vozidlá toho istého typu rovnaká (meria sa za jednoznačne určených, ideálnych alebo takmer ideálnych podmienok a pomerov).
  • Prevádzková spotreba sa musí odmerať znova, vždy po zmene prevádzkových podmienok a pomerov vozidla a taktiež po zmene v dôsledku opotrebenia vozidla jeho prevádzkou.
 

 

 

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky