Laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je akreditované SNAS na výkon úradného merania spotreby paliva
motorových vozidiel a mechanizmov, Osvedčenie o akreditácii č. S-085

Skúšobné laboratórium Ing. Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. je autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na výkon úradného merania spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov,
Rozhodnutie o autorizácii č. 2010/900/000469/00104 z 1. februára 2010

Kontakt

 

Skúšobné laboratórium Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D. je od roku 1999 nepretržite autorizované a akreditované

na úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

UMENIE SPRÁVNE MERAŤ©

 


 

 

 

  Ak máte záujem o úradné meranie spotreby paliva Vašich motorových vozidiel alebo mechanizmov, prosím vyplňte a odošlite 

  nám formulár, umiestnený v časti  "Kontaktný formulár". V prípade, že sa nechcete zaoberať kontaktným formulárom, alebo sú Vaše  

  otázky podrobnejšie, obráťte sa na nás priamo na telefónnej linke, mobile alebo na mailovej adrese.

 

 

  Obchodné meno, adresa, miesto podnikania (sídlo) firmy :

 

  Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.

  Na Skotňu 471/54

  013 01  Teplička Nad Váhom

 

 

  Adresa - prevádzka skúšobné laboratórium, metrologické pracovisko (úradné meranie spotreby paliva) :

  

  Ing. Igor Škrobánek – O.P.C.D.

  Poľnohospodárska, areál PD

  013 01  Teplička Nad Váhom

  tel./fax: 041/5640 770, tel.: 041/5982 190

  mobil: 0911 924 495

  info@skrobanek.sk

 www.skrobanek.sk

 

 

  Ostatné údaje o firme :

  

  Právna forma : fyzická osoba

  IČO : 14 255 791

  Plátca DPH - IČ DPH : SK 1020545372  

  Firma je zapísaná v živnostenskom registri č. 511-5604, Oú Žilina

 

 

  Výpis zo živnostenského registra

 

  Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.

   

Ing. Igor ŠKROBÁNEK – O.P.C.D.
Adresa sídla : Na Skotňu 471/54 • 013 01 Teplička nad Váhom
Prevádzka ASL (ÚRADNÉ MERANIE) : Poľnohospodárska, areál PD • 013 01 Teplička nad Váhom
tel./fax: 041/5640 770 • tel.: 041/5982 190 • mobil: 0911 924 495
e-mail: info@skrobanek.skwww.skrobanek.sk
začiatok stránky